Търговски печат

Материали за обработка

Съоръженията на Eureka могат да обработват следния материал при производството на сгъваеми кашони:

-Хартия

-Твърда корица

cp

Оборудване

Производител на калъфи

Свързващо вещество, шев и шивачка за седло

Офсетова преса